Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Czym różni się od starzenia fizjologicznego?

Starzenie się skóry jest procesem fizjologicznym, o ile przebiega w sposób chronologiczny i wewnątrzpochodny (endogenny). Każda komórka ma określony z góry, zaprogramowany genetycznie czas przeżycia. W miarę upływu czasu dochodzi do powolnego skracania telomerów - końcowych odcinków chromosomów, niekodujących informacji, mających za zadanie ochronę integralności genów. Skracanie telomerów prowadzi do starzenia się komórki i w końcu jej śmierci.

Starzenie fizjologiczne, zachodzące prawdopodobnie w głównym stopniu na skutek skracania telomerów, charakteryzuje się ścieńczeniem skóry. Pod mikroskopem widać, że w skórze maleje ilość kolagenu typu I (młodzieńczego), zaś rośnie ilość kolagenu typu III. Zmniejsza się liczba komórek zapalnych. Jednak skóra pozostaje gładka i bez przebarwień. Rysy twarzy jedynie nieznacznie się zaostrzają. W przeciwieństwie do starzenia fizjologicznego, u bardzo wielu osób można zaobserwować starzenie przedwczesne, nazywane fotostarzeniem. Jego główną przyczyną jest działanie wolnych rodników na komórki. Wolne rodniki to cząsteczki z niesparowanym elektronem na zewnętrznej orbicie, powstające w sposób ciągły w trakcie procesów metabolicznych oraz pod wpływem czynników zewnętrznych. Pod ich wpływem dochodzi do mutacji DNA mitochondrialnego i uszkodzeń enzymów naprawczych. Głównym zewnętrznym źródłem wolnych rodników jest promieniowanie słoneczne, które odpowiada za 80% procesu fotostarzenia. Inne jego przyczyny to palenie papierosów, choroby, niewłaściwa dieta i brak snu.

Cechy charakterystyczne fotostarzenia to:

  • głębokie, liczne zmarszczki i bruzdy
  • przebarwienia skórne, między innymi piegi i plamy soczewicowate
  • rogowacenie słoneczne, czyli pogrubienie naskórka
  • suchość skóry i jej chropowatośćr
  • ozszerzone „pory” skóry

W przypadku skóry objętej procesem fotostarzenia konieczne jest więc działanie wielokierunkowe:

  • neutralizowanie powstających w skórze wolnych rodników poprzez zastosowanie antyutleniaczy, na przykład witamin: C i E oraz glutationu
  • naprawa uszkodzeń kolagenu w skórze właściwej poprzez stosowanie związków stymulujących jego syntezę
  • codzienna, całoroczna ochrona skóry twarzy i dłoni poprzez stosowanie filtrów przeciwsłonecznych o faktorze przynajmniej 30 SPF
  • suplementacja witaminy D3, której niedobór jest spowodowany niedostatecznym nasłonecznieniem
  • hamowanie procesu melanogenezy w skórze

W medycynie estetycznej mamy do wyboru wiele zabiegów mogących w jakimś stopniu naprawić szkody wyrządzone promieniowaniem słonecznym. Musimy działać dwukierunkowo: odtwarzać zniszczone włókna kolagenowe i hamować proces zapalny wywołany przez wolne rodniki. Laser CO2 to silny oręż w walce z fotostarzeniem. Działa na właściwie wszystkie jego objawy. Wysoka temperatura działająca na skórę powoduje generowanie w niej białek szoku termicznego, które w fibroblastach skóry właściwej pobudzają ekspresję genów kodujących kolagen typu pierwszego. W efekcie skóra jest mniej wiotka, bardziej zwarta, zmarszczki stają się płytsze. Ablacja wierzchniej warstwy naskórka sprawia, że twarz nabiera promiennego kolorytu. Rozszerzone pory zdecydowanie się zmniejszają, a plamy soczewicowate ulegają rozjaśnieniu. Skóra ulega gruntownej przebudowie.

Kolejnym zabiegiem odwracającym efekty fotostarzenia jest stymulacja skóry za pomocą peelingu medycznego peelingu PRX T33. Peeling składa się z 33% kwasu trichlorooctowego modyfikowanego H2O2 (nadtlenkiem wodoru) i 5% kwasu kojowego. Kwas trichlorooctowy powoduje w skórze produkcję białka proopiomelanokortyny. Efekty jej działania w skórze to proliferacja keratynocytów i fibroblastów, najważniejszych komórek odpowiedzialnych za integralność bariery skórno-naskórkowej. Kwas kojowy wywołuje działanie hamujące na melanogenezę. Nadtlenek wodoru, jak wykazały badania naukowe, w niskich stężeniach poprawia ekspresję i powinowactwo czynników wzrostu do specyficznych receptorów. Ponadto, co istotne w procesie fotostarzenia, wywiera działanie modulujące na proces zapalny, pozwalając na utrzymanie równowagi między poziomem cytokin pro – i przeciwzapalnych. Nadtlenek wodoru umożliwia przebudowę macierzy skórnej. Peeling PRX T33 działa wielokierunkowo na skórę, pozwalając odwrócić częściowo uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV.

Innym zabiegiem modulującym proces starzenia się skóry jest mezoterapia preparatami zawierającymi duże stężenia antyoksydantów, na przykład witaminy C. Przykładem takiego preparatu jest Mesoline Shine. Należy pamiętać, że fotostarzenie jest procesem które zaczął się, gdy miałaś około 30 lat. Nie da się go więc odwrócić za pomocą jednego zabiegu. Najważniejsze jest zacząć. Nawet jeden zabieg przyniesie lepszy efekt, niż żaden. Jednak aby dokonać naprawy zniszczonej skóry potrzeba przynajmniej trzech zabiegów rocznie.

Piśmiennictwo:

1. Verrico A.K., Haylett A.K., Moore J.V. (2001). In vivo expression of the collagen-related heat shock protein HSP47, following hyperthermia or photodynamic therapy. Lasers Med. Sci. 16(3):192-8.

2. Hurliman E, Zelickson B, Kenkel J. (2017). In-Vivo Histological Analysis of a Fractional CO2 Laser System Intended for Treatment of Soft Tissue. J. Drugs Dermatol. 1;16(11):1085-1090.

3. Battie C., Jitsukawa S., Bernerd F., Del Bino S., Marionnet C., Verschoore M. (2014) New insights in photoaging, UVA induced damage and skin types. Exp. Dermatol. 23 Suppl 1:7-12.

4. Kimball A.B i wsp. (2017). Age-induced and photoinduced changes in gene expression profiles in facial skin of Caucasian females across 6 decades of age. J. Am. Acad. Dermatol. Nov 14. S0190-9622(17)32336-8.